naslov: Posjet
1J. Š., 1946: Posjet šumarskim ustanovama u Pragu. Š.L. 10-11, s.172    PDF
2Ettinger ing. Zvonimir, 1955: POSJET DRVNOJ INDUSTRIJI SAD. Š.L. 7-8, s.262    PDF
3Slabak, M., 1973: Posjet sajmu šumarske opreme u Jönköpingu (Švedska) s osvrtom na stanje u nas. Š.L. 9-10, s.396    PDF
4Schreiber, P., 2004: Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split HŠD ograncima Vinkovci i Osijek. Š.L. 5-6, s.354    PDF
5Dundović, J., Žagar, K., 2004: Posjet mađarskim šumarima i termoenerg. na biomasu. Š.L. 11-12, s.719    PDF
6Gregorović, I., 2004: Posjet bavarskim šumarima. Š.L. 11-12, s.724
7Schreiber, P., 2004: Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split šumarima Istre. Š.L. 11-12, s.728
8Dundović, J., H. Jakovac, 2005: Posjet poduzeću bavarske državne šume i sudjelovanje na 62. skupštini njemačkoga šumarskog društva. Š.L. 11-12, s.652    PDF
9Schreiber, P., 2007: Posjet HŠD ogranak “Dalmacija” Split HŠD ogranku Požega. Š.L. 3-4, s.193    PDF
10Vincelj, J., 2007: Posjet HŠD-a ogranak Zagreb austrijskom sajmu šumarskih strojeva, uređaja i opreme Austrofoma 2007 i Austrofoma bioenergija. Š.L. 11-12, s.621    PDF
11Schreiber, Porin, 2009: Posjet HŠD Ogranak Dalmacija-Split Udruženju šumarskih inženjera i tehničara F BiH i HŠD Mostar. Š.L. 1-2, s.101    PDF
12Porin Schreiber, 2012: POSJET HŠD OGRANAK DALMACIJA SPLIT HŠD OGRANKU ZAGREB. Š.L. 11-12, s.647    PDF
13Vlado Topić, 2016: POSJET ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HŠD-A PARK ŠUMI MARJAN. Š.L. 5-6, s.316    PDF
14Porin Schreiber, 2016: POSJET ALKARSKIM DVORIMA U SINJU. Š.L. 5-6, s.319    PDF


                UNDER CONSTRUCTION