naslov: Popis
1 piše Ettinger, 1881: Popis zvjeradi i divljači u Hrvatskoj i Slavoniji koncem godine 1880.. Š.L. 1, s.42     PDF
2 , 1896: Popis knjiga iz ostavine kr. kot. šumara Antuna Šeringera. Š.L. 11, s.516    PDF
3 , 1910: Popis knjiga tvrdo vezanih iz ostavštine iza pokojnog kr. kot. šumara Vinka Lončarića, koje se nudjaju na prodaju. Š.L. 2, s.79     PDF
4 , 1919: Popis darovatelja na odar vijenca gosp. Gj. Cesarića.. Š.L. 9-10, s.321    PDF
5 , 1940: Popis ovlaštenih inženjera šumarske struke.. Š.L. 6, s.317    PDF
6 , 1942: Popis ovlaštenih šumarskih inženjara. Š.L. 5, s.156    PDF
7 , 1942: Popis ovlaštenih šumarskih inženjera. Š.L. 5, s.156    PDF
8 P., 1943: Popis i vriednost drvene građe na brodogradilištu u Ozlju.. Š.L. 9, s.265    PDF
9 , 1947: Popis propisa iz šumarstva. Š.L. 10-11, s.358    PDF
10 ***, 1949: Popis propisa u vezi sa šumarstvom objavljenih u Službenom listu FNRJ u vremenu od 1. I. - 30. IV. 1949. Š.L. 6-7, s.250    PDF
11 ***, 1949: Popis republičkih propisa u vezi sa šumarstvom objavljenih od 1. I. 49 - 30. IV. 1949. Š.L. 6-7, s.252    PDF
12 ***, 1949: Popis republičkih propisa u vezi sa šumarstvom objavljenih od 1. V. - 30. VIII. 1949. Š.L. 8-9, s.316    PDF
13 ***, 1949: Popis propisa u vezi sa šumarstvom objavljenih u "Službenom listu FNRJ" u vremenu od 1. V. - 30. VIII. 1949. Š.L. 8-9, s.320    PDF
14 Dr. J. Kovačević, 1952: Popis najvažnije literature u povijesti vrtne umjetnosti »a području NR Hrvatske. Š.L. 5-6, s.187    PDF
15 , 1995: POPIS diplomiranih inženjera šumarstva, djelatnih tijekom 1994.. Š.L. 1-2, s.54     PDF
16 Tatjana MASTEN MILEK, Gabrijel SELJAK, Mladen ŠIMALA, Maja PINTAR, Vjekoslav MARKOTIĆ#SS, 2016: POPIS ŠTITASTIH UŠI (Hemiptera: Coccomorpha) NA DOMAĆINIMA IZ RODA Quercus L. U HRVATSKOJ S NAGLASKOM NA PRVI NALAZ ŠTITASTE UŠI HRASTA CRNIKE – Kermes vermilio Planchon, 1864. Š.L. 5-6, s.229    pdf


                UNDER CONSTRUCTION