naslov: Ponovna
1 , 1889: Ponovna prodaja hrastovih stabala kod II. banske imovne obćine. — Uspjeh dražbene prodaje hrastova iz šuma gradiške imovne obćine. — Drva na tržištu. — Dužice dobivaju cienu. — Uspjeh dražbenih prodaja drva u šumah nekih moralnih korporacija.. Š.L. 3, s.132    PDF


                UNDER CONSTRUCTION