naslov: Pomak
1 Ing. R. Cividini, 1949: Pomak trupca u jarmači kao osnovni tehnički normativ rada jarmače. Š.L. 3-4, s.100    PDF


                UNDER CONSTRUCTION