naslov: Poljski
1 , 1895: Poljski rad u svrhu hranenja gnjetela (fazana). — Kako stojimo sa čistom sječom? — Pogoršanje i osiromašenje šumskoga tla steljarenjem. — Znak po kojemu se lako saznati može suhoća gradljike (drvo za gradju). — Drvojedka (Polyporus destructor, der Hausschwamm) u šumi. — Grapholita proximana. Š.L. 5, s.214    PDF
2 Fukarek dr. Pavle, 1954: Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl.). Š.L. 9-10, s.433    PDF


                UNDER CONSTRUCTION