naslov: Poklonstvena
1 , 1895: Poklonstvena deputacija predsjedništva, upravljajućeg odbora i članova pozvanika hrv.-slav. šumarskog družtva kod Njegovog ces. i kr. apostol. Veličanstva Franje Josipa I. cara austrijskoga, apostol, kralja Ugarske, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i t. d. i t. d.. Š.L. 11, s.435    PDF


                UNDER CONSTRUCTION