naslov: Pojava
1 Ing. M. Anić, 1930: Pojava gusjenica gubara i četnjaka u istočnom dijelu šuma zagrebačke okolice.. Š.L. 8, s.383    PDF
2 Ing. Vl. Beltram, 1935: Pojava gubara na primorskoj makiji.. Š.L. 12, s.547    PDF
3 Dr. M. Anić, 1945: Pojava zlatokraja i gubara u okolici Zagreba.. Š.L. 1-12, s.68     PDF
4 Dr. Z. Vajda, 1946: Pojava štetnih insekata u šumama NR Hrvatske. Š.L. 7-9, s.108    PDF
5 Ing. J. Kosović, 1952: Pojava borovog četnjaka u Lici. Š.L. 4, s.113    PDF
6 Ing. Ivan Herpka, 1956: Pojava ugibanja kore na topolama. Š.L. 9-10, s.282    PDF
7 Kišpatić J., 1959: Pojava rđe na alepskom boru u Istri. Š.L. 1-3, s.26     PDF
8 Androić M., 1959: Pojava bakterioze kod zlatokraja i njezino značenje za gustoću populacije 1958. g.. Š.L. 1-3, s.50     PDF
9 Prof. Dr. J. Kišpatić, 1961: Pojava rđe Melampsora pinitorqua (A. Br.) Rostr. na borovima na području NR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.447    PDF
10 Šafar J., 1965: Pojava proširivanja bukve na Dinaridima Hrvatske. Š.L. 5-6, s.198    PDF
11 Popnikola N., 1965: Pojava dvospolnih cvatova kod bijelog bora (Pinus silvestris L.). Š.L. 9-10, s.413    PDF
12 Vasić M., 1967: Pojava oštećenja sadnica eurameričkih topola od niskih temperatura u plantažama. Š.L. 9-10, s.361    PDF
13 Živanov N., Marković J., 1968: Pojava oštećenja sadnica topola od niskih temperatura. (Osvrt na članak dra M. Vasića). Š.L. 5-6, s.199    PDF
14 Ing. K. Opalički, 1969: Pojava korijenovih nematoda u šumskim rasadnicima. Š.L. 3-4, s.126    PDF
15 D. Crnković, 1975: Pojava i suzbijanje štetnih insekata u šumama istočne Slavonije. Š.L. 11-12, s.474    PDF
16 Krstinić, A. i Trinajstić, I., 1992: Pojava monoecije i hermafroditizma u hibrida (Salix matsudana Koidz X Salix alba L.). Š.L. 9-10, s.389    PDF
17 Krunoslav Arač, Milan Pernek, 2014: POJAVA I ŠIRENJE VELIKOG ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI MONITORINGA PRIMJENOM FEROMONSKIH KLOPKI. Š.L. 3-4, s.145    pdf


                UNDER CONSTRUCTION