naslov: Podpora
1 , 1884: Podpora šumarskom družtvu iz zemaljskih sredstva. — Utemeljitelji. — Sjednice upravljajućeg odbora. — VIII. Glavna skupština šumarskog družtva. — Umro. — K ugarskoj izložbi za godinu 1855. — Osnova novog šumskog zakona za Hrvatsku i Slavoniju. — Važna okružnica kr. zemalj. vlade. — Austro-ugarska izvozna trgovina drvom. Šumsko obrtništvo i bukovina. — Hrastov ušenac (Phyloxera). — Jedan hrast za 2000 maraka! — Radostan pojav. — Kolika je potreba žigica. — Kako se može tvrdoća drva povisiti. — Grom prema vrsti tla. — Nesreće. — K statistiki lova. — K športu. — Prodaje šuma. — Velika rodnost kuje. — Zlo radja zlo. — Šumarsko učilište i potreba šumarah u Hrvatskoj. — Ornitologička izložba u Beču. — Vjetrolomi u šuma srednje Češke. — Ovogodišnja proizvodnja francezkih dužica. — Opet navala vuka. — Skromni upit. — O lovu u Srbiji. — Naredba tičuća se urbarno-obćinsko šumske uprave područja podžupanije zagrebačke. — Šume i šumsko gospodarstvo u Srbiji. — Buduća poraba hrastovine u brodogradnji. — Splavljanje drva po moru. — Pokušano umorstvo lugara. — Traži se šumski vježbenik. — Književnost. — Njemački streljački savez. — Barbarizam. — Nove povelje hrvat.-slav. šumarskog družtva. — Nabava kopijah katastralnih mapa. — Kako se dade žigica zapaliti na vjetru, da ne ugasne. Kako možemo opredieliti kakvoću gradje mehkog drveća. — Autonomni zemaljski proračun za god. 1884. i šumarske gradjevine. — Uvaženja radi! — Magjarsko družtvo na obranu lova. — Šumarsko učilište u Petrogadu. — XIII. skupština njemačkih šumara. — Promjena uredničtva. — Pregledni nacrt šumišta Austro-Ungarije. — Nova naredba, tičuća se globa za šumske prekršaje. — K pitanju drvarije katoličkog svećenstva u bivšoj krajini. — Uprava i gospodarenju sa občinskimi šumami u području kr. podžupanije osječke. — I opet ubiše lugara — Poučno putovanje u Francezku. — Import prepelicah. — Francezka trgovina drvom. — Šumski požari. — Imenovanja. — Dopisnica uredničtva. — Stanje družtvene blagajne.. Š.L. 3, s.151    PDF
2 ***, 1890: Podpora za oskudne slušatelje šumarstva. - I. Izkaz i potvrda. - Dražba hrastovih stabala. - Oglas dražbe. - Objava. - Dopisnica uredničtva. Š.L. 9-10, s.477    PDF


                UNDER CONSTRUCTION