naslov: Podkornjaci
1 Sastavio Bogomir Karakaš, 1893: Podkornjaci (Scolytidae).. Š.L. 5, s.185    PDF
2 Složio prof. dr. Aug. Langhoffer, 1915: Podkornjaci Hrvatske (Scolytidae Croatiae).. Š.L. 3-4, s.53     PDF


                UNDER CONSTRUCTION