naslov: Plenum
1 Potočić ing. Zvonko, 1954: Plenum Saveza šumarskih društava FNRJ. Š.L. 2-3, s.125    PDF
2 Androić M., 1958: Plenum Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije. Š.L. 10, s.356    PDF
3 Hajdin Ž., 1958: Plenum Društva NR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.446    PDF
4 , 1967: Plenum Saveza ITŠID Hrvatske (Delnice 17/6 1967). Š.L. 7-8, s.320    PDF
5 , 1968: Plenum Sav. ITŠIDI Hrvatske u Jastrebarskom 18. XI 1967. Š.L. 5-6, s.242    PDF
6 , 1968: Plenum Centr. odb. Sav. inž. i teh. šum. i ind. za prer. drva Jugoslavije, održanog 25. i 26. maja 1968. u Oteševu (Makedonija).. Š.L. 7-8, s.299    PDF
7 , 1968: Plenum Sav. ITŠIDIH u Kutini 8. VI 1968. .. Š.L. 7-8, s.302    PDF
8 Antoljak, R., 1979: Plenum Saveza IT ŠDI Hrvatske održan 15. svibnja 1979.. Š.L. 4-6, s.230    PDF


                UNDER CONSTRUCTION