naslov: Pitanje
1 , 1884: Pitanje o osposobljenju privatnih šumarah.. Š.L. 2, s.66     PDF
2 , 1887: Pitanje glede bukovine bez crvenoga srca. — Izpitno povjerenstvo i lugarski izpiti za područje kr. žup. oblasti u Požegi. — Ubio se zvierokradica iz neopreznosti. — Šumarske viesti iz Dalmacije. — Izvješće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih za školsku godinu 1886/7. — Crveno "Šumsko vino" — O stanju sedmogradskih šuma. — Izkaz sveukupnih troškova imovne obćine križevačke u Belovaru počam od njezina postanka od god. 1874. do uključivo konca godine 1886. — Zaključni račun imovne obćine križevačke u Belovaru za prometnu godinu 1886. — Povjerenstvo za uredjenje prava paše Dalmatinaca na Velebitu. — Račun potroška na šumsko-gojitbene radnje kod imovne obćine križevačke u Belovaru, počam od njezina postanka od god. 1874/5. do uključivo godine 1886.. Š.L. 8-9, s.392    PDF
3 , 1899: Pitanje i odgovor. Š.L. 9, s.499    PDF
4 , 1900: Pitanje o državnoj pripomoći pasivnim imovnim obćinam. — Državni izpit. — Kako se lieče psi, koji se gruvanja pušaka plaše. — Geodetski strojevi od magnaliuma. — Konkurencija drvenim željezničkim podvlakam. — Šumski nasadi u spomen smrti kraljice Jelisave u Ugarskoj. — Šumarska zakonska osnova, predložena hrv. saboru. — Šumarstvo u proračunskom odboru hrv. sabora.. Š.L. 12, s.687    PDF
5 , 1902: Pitanje i odgovor.. Š.L. 4, s.236    PDF
6 Napisao: Z. Turkalj, kot. šum., 1919: Pitanje šumarske terminologije.. Š.L. 9-10, s.277    PDF
7 Miloš P. Ćirković (Kruševac), 1922: Pitanje željezničkih pragova. Š.L. 9, s.592    PDF
8 Šum. nadinž. Pero Vuković (Zagreb), 1922: Pitanje izobrazbe lugarskog i tehničko-pomoćnog osoblja. Š.L. 10, s.651    PDF
9 , 1923: Pitanje organizacije šumarske službe. Š.L. 4, s.251    PDF
10 , 1929: Pitanje naših šumarskih fakulteta. Š.L. 5, s.227    PDF
11 B. A. Marić, 1933: Pitanje šume i pošumljavanja u okolini Beograda.. Š.L. 7-8, s.421    PDF
12 Ivan Smilaj., 1933: Pitanje imovnih općina.. Š.L. 10, s.607    PDF
13 V. Cvitovac, 1933: Pitanje imovnih općina.. Š.L. 12, s.736    PDF
14 Ing. A. Abramović, 1943: Pitanje rasa šumskog drveća u Hrvatskoj.. Š.L. 10-12, s.275    PDF
15 B. Marić, 1948: Pitanje šumske takse u SSSR-u. Š.L. 9-10, s.330    PDF
16 Zelić, J., 1998: Pitanje autoktonosti i dalji uzgoj pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u Požeškom gorju. Š.L. 11-12, s.525    pdf


                UNDER CONSTRUCTION