naslov: Picea
1 Dr. P. Gjorgjević, 1935: Picea omorica Panč. i njena nalazišta.. Š.L. 1, s.13     PDF
2 P. Fukarek, 1935: Picea omorika, njezina vrijednost u šumarstvu i pitanje njenog areala.. Š.L. 11, s.493    PDF


                UNDER CONSTRUCTION