naslov: Petar
1 Kovačević Ž., 1968: Petar Novak. Š.L. 9-10, s.427    PDF
2 V. Hren i D. Srdić, 1969: Petar Dragišić. Š.L. 1-2, s.75     PDF
3 Kovačević, J., 1974: Petar Šolić — Prilog poznavanju dendroflore parkova i nasada Mostara i okolice, Hortikultura, Split, 1974 .. Š.L. 7-9, s.359    PDF
4 Hren, D., 1979: PETAR MILIĆ. Š.L. 4-6, s.267    PDF
5 Piškorić, O., 1982: Petar Ostojić, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.428    PDF
6 Klepac, D., 1988: Petar Ziani: L´AMENAGEMENT DES PAPCOURS FAO RABAT, 1972.. Š.L. 11-12, s.562    PDF
7 Maurin, Z., 1990: PETAR GORUPIĆ, dipl. inž. šum. Š.L. 11-12, s.560    PDF
8 Vrdoljak, Ž., 1991: PETAR ZIANI, dipl. inž. šum. (1906—1990). Š.L. 1-2, s.98     PDF
9 Prpić, B., 1998: Petar Vidaković: Nacionalni parkovi u svijetu.. Š.L. 1-2, s.72     PDF
10 Ivančević, V., 1998: Petar "Pejo" Marković. Š.L. 7-8, s.394    PDF
11 Ćelap, M., 2002: Petar Baltić (1942 - 2001). Š.L. 3-4, s.244    PDF
12 Skoko, M., 2003: Petar Ivanić (1956 – 2001). Š.L. 7-8, s.431    PDF
13 Frković, A., 2007: Petar Klepac – legendarni šumski div Čabarskog kraja dobio spomenik . Š.L. 9-10, s.487    PDF
14 Jakupčić, Kruno, 2008: Petar Grabundžija (1949 – 2008). Š.L. 9-10, s.499    PDF
15 Vice Ivančević, 2019: Petar Prpić, dipl. inž. šum. (1925.-2017.). Š.L. 3-4, s.194    PDF


                UNDER CONSTRUCTION