naslov: Perspektivni
1Butković M., 1958: Perspektivni plan šumarstva.. Š.L. 1-2, s.1     PDF
2Kritić P., 1960: Perspektivni razvoj suhe destilacije drveta u Jugoslaviji. Š.L. 7-8, s.268    PDF


                UNDER CONSTRUCTION