naslov: Parkovi
1 Karavla, J., 1972: Parkovi Samobora i njihova dendrološka važnost. Š.L. 1-2, s.1     PDF
2 Meštrović, Š., 1984: Parkovi u funkciji razvoja turističke privrede. Š.L. 11-12, s.515    PDF


                UNDER CONSTRUCTION