naslov: PEDESETA
1 Ing. Pavao Fukarek, 1941: PEDESETA GODIŠNJICA „ŽUPANJAČKOG ELABORATA". Š.L. 11, s.479    PDF
2 , 1942: Pedeseta godištnjica »Županjačkog elaborata«. Š.L. 3, s.90     PDF
3 Mikloš, I., 1998: Pedeseta obljetnica Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (1947-1997). Š.L. 3-4, s.168    PDF
4 Filip Vilim Šabić, 2014: PEDESETA OBLJETNICA NASELJAVANJA DIVOKOZA NA MASIV PLANINE BIOKOVA - KRATKI OSVRT O PROVEDENIM PLANOVIMA I RADNJAMA TE POSTIGNUTIM REZULTATIMA U PROTEKLIH 50 GODINA. Š.L. 9-10, s.505    PDF


                UNDER CONSTRUCTION