naslov: P.
1 Tomić Ante, 1877: P. n. delegatom hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Šumari i prijatelj! šumarstva!. Š.L. 1, s.54     PDF
2 , 1884: P. n. gg. suradnikom „Šum. lista". — Glavna skupština odgodjena. — Odborska sjednica. — Šumarski mjesečnik. — Sa križevačkog šumarskog zavoda. — Šumarski državni izpiti. — Francezka trgovina drvom. — Indijska hrastovina ili tikovina. — Biesni vuci. — Lovački vitežki red. — Žalostni pojavi. — Novinstvo i hrvatsko šumarstvo. — Pažnja na lovne karte. — K pitanju diobe urbarno-obćinskih pašnika i šuma. — Rabijatan lugar. — Regulacija Drave. — Cieplenje biesnoće. — Osam ljudih ranjeno od kurjaka. — Darovi muzeju. — Orijaški orlovi. — Stanje zaklade za promicanje gospodarskih svrhah kraljevinah Hrvatske i Slavonije. — Orijaško drvo. — Za čuvanje obćinskih šuma. — Na uvaženje. — Ornithologijska izložba u Beču. — Kunići strah Neveselandije. — Šume u Kranjskoj. — Detailni program šumarske skupine (V) na budapeštanskoj izložbi god. 1885. — Šumarstvo u Grčkoj. — Zvjerokradica ubio se nehotice sam. — Sadržina vode u drvu. — Orijaški divlji kesten. — Katastralnoj procjeni šuma Hrvatske. — Gubar. — Kako ćeš preko zime sačuvati kostanj i bukvicu. — Ribarstvo u Švajcarskoj. — K pošumljenju krša. — Iz Dalmacije. — Iz Istre. — Umro. — Odlikovanja. — Imenovanja.. Š.L. 5, s.270    PDF
3 , 1885: P. n. gg. suradnikom lista. — Na znanje. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Proslava dvadesetpetgodišnjice križevačkog zavoda. — Šumske prodaje. (VIII.). — Šumske prodaje u Bosnoj. — Koju o padanju vriednosti šišarke. — Promet s dužicami. — K šumarskoj statistike Hrvatske. — K statistiki šum. upravnog osoblja u Hrvatskoj. — Trgovina pijavicami u Slavoniji. — Kraš kao državna naselbina kažnjenika. — Izvješće kr. gospod. i šumarskog učilišta u Križevcih za g. 1884/5. — Riedki pojav. — Tetriebovi u Bosni. — Hrvatske državne šume, njihov prihod i razhod. — Riedka lovina. — K statistici lova u Češkoj, Štajerskoj i Salzburžkoj. — Šumarski institut u Petrogradu. — Šumarstvo u češkoj. — Carski lov u Kromjerežu. — Rusko šumarsko družtvo. — U čast 40-godišnjice službovanja g. A. Danhelovskog. — Češko šumarsko družtvo. — Pitome divokoze. — Šumarski koledar za mjesec listopad. — † Umro. — Nesreća. — Osobne viesti.. Š.L. 10, s.422    PDF
4 , 1886: P. n. gospodi članovom na ubaviest.. Š.L. 2, s.49     PDF
5 , 1889: P. n. gg. članovom šumarskoga družtva znanja radi.. Š.L. 1, s.35     PDF
6 , 1889: P. n. gosp. članovi družtva. — Podpora našemu družtvu.. Š.L. 3, s.127    PDF
7 , 1893: P. n. gospodarima, šumarima i trgovcima sjemenjem na znanje.. Š.L. 10, s.425    PDF
8 , 1894: P. n- gg. čitateljem. Urednik.. Š.L. 2-3, s.81     PDF
9 , 1896: P. n. gg. članovom. Š.L. 2-3, s.41     PDF
10 , 1898: P. n. gg. članovom.. Š.L. 2, s.83     PDF
11 , 1899: P. n. gg. članovom. Promjena u uredničtvu.. Š.L. 1, s.41     PDF
12 , 1899: P. n. gg. članovom i prijateljem domaćeg šumarstva. — Molba. — Dar namienjen družtvenom šumarskom muzeju. — Družtveni šumarski muzej. — Poziv na uplatu članarine.. Š.L. 3, s.148    PDF
13 , 1899: P. n. gg. članovom na ubaviest.. Š.L. 9, s.510    PDF
14 , 1899: P. n. gg. članovom na ubaviest.. Š.L. 10-11, s.603    PDF
15 , 1900: P. n. gg. članovom. Š.L. 4, s.247    PDF
16 , 1900: P. n. gg. članovom! — Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv -slav. šumarskoga družtva držane dne 13. prosinca 1899.. Š.L. 5, s.312    PDF
17 , 1904: P. n. našim čitaocima i suradnicima u oči nove godine 1904.. Š.L. 1, s.1     PDF
18 , 1904: P. n. gg. članovima i predbrojnicima na ubaviest.. Š.L. 2, s.52     PDF
19 , 1904: P. n. gg družtvenim članovom.. Š.L. 3, s.148    PDF
20 , 1909: P. n. gg društvenim članovima.. Š.L. 1, s.1     PDF
21 Ing. N. Stivičević, 1940: P. F. Željeznov: Da li je bolja jesenska ili proljetna sjetva hrastovog žira u šumskim vrtovima?. Š.L. 6, s.334    PDF
22 D. Klepac, 1949: P. Chande et E. Decesse, Bareme du cubage des bois en grume. Š.L. 1-2, s.61     PDF
23 Ing. O. Piškorić, 1953: P. Novak: Kornjaši jadranskog primorja. Š.L. 11, s.484    PDF
24 Šafar Josip, 1960: P. Fukarek i V. Stefanović: Prašuma Perućica i njena vegetacija. Š.L. 3-4, s.124    PDF
25 Kovačević Josip, 1960: P. Fukarek — Prilog poznavanju crnog bora. Š.L. 9-10, s.334    PDF


                UNDER CONSTRUCTION