naslov: Ovisnost
1 Dr Z. Tomašegović, 1961: Ovisnost promjera d1,3 jele i smreke o širini krošnje i visini stabla.. Š.L. 7-8, s.254    PDF
2 Prnjić N., 1963: Ovisnost drvne mase stabla o promjeru krošnje i visini. Š.L. 9-10, s.364    PDF
3 Bojanin S., 1968: Ovisnost utroška vremena za sakupljanje smole crnoga bora o uvjetima rada. Š.L. 7-8, s.264    PDF
4 Vondra, V., 1989: Ovisnost prekida rada o metodi rada pri sječi i izradi drva. Š.L. 3-5, s.133    PDF
5 Zelić, J., Međugorac, K., 2001: Ovisnost gustoće prostornog drva nekih autoktonih vrsta drveća o razdoblju prirodnog sušenja. Š.L. 5-6, s.263    pdf
6 Zelić, J., M. Stojić, 2005: Ovisnost gustoće prostornog drva poljskog jasena i hrasta lužnjaka o prirodnom sušenju. Š.L. 3-4, s.157    pdf


                UNDER CONSTRUCTION