naslov: Osvrt
1 ???, 1882: Osvrt na dojakošnji uspjeh radnjah katastera zemljarinskoga u bivšoj vojnoj Krajini.. Š.L. 6, s.327    PDF
2 Piše kot. šumar E. Slapničar, 1885: Osvrt na tehničku uporabu bukovih šuma i proizvadjanje bukovih dužica.. Š.L. 6, s.249    PDF
3 Kesterčanek Ž. Fran, 1890: Osvrt na stanje uprave obćinskih šuma u županiji zagrebačkoj u g. 1889.. Š.L. 5, s.216    PDF
4 Izvjestio B. Gairarda sin, Marseille, 1891., 1891: Osvrt na zakonsku osnovu glede uvedenja nove generalne carinske tarife u Francezkoj na inozemske drvarske proizvode.. Š.L. 5, s.212    PDF
5 Piše kot. šumar Josip Majnarić, 1891: Osvrt na Kras Grobnika.. Š.L. 7, s.307    PDF
6 Piše Josip Sabljak., 1892: Osvrt na naredbu od god. 1891. u pogledu izpita lugarskih kandidata.. Š.L. 9-10, s.429    PDF
7 , 1893: Osvrt na izvješće županije sriemske. — Načelna riešenja. — Ljubav golubova. — Kako ćeš upoznati, koje je najbolje štene ili pašće. — Dobro mazalo za drvo. — Učenjaci kao okrutnici. — Lovački psi u Rusiji. — Starost i veličina raka. — Kola-drvo. — Prokušano sredstvo za uništenje miševa. — Medjusadnja voćaka u šumi. — Proroci vremena u bilinstvu. Š.L. 8-9, s.394    PDF
8 Piše Drag. pl. Šram, učitelj matematike u Križevcih, 1895: Osvrt na članak „Praktična uporaba trigonometrije. Š.L. 2, s.64     PDF
9 , 1895: Osvrt na prodju drvenine u godini 1894. — Izvoz dužica iz Amerike.. Š.L. 3, s.111    PDF
10 Piše Mirko Puk, 1895: Osvrt na članak „Praktična uporaba trigonometrije".. Š.L. 4, s.125    PDF
11 , 1895: Osvrt na prometne prilike sa drveninom (drvnom robom). Š.L. 5, s.206    PDF
12 Piše P. Agjić., 1895: Osvrt na članak o umjetnom pomladjivanju šuma kod prve banske imovne obćine.. Š.L. 6, s.225    PDF
13 , 1895: Osvrt na promet sa dužicama. —Budapeštansko tržište sa drveninom.. Š.L. 12, s.514    PDF
14 Napisao Vj. Stublić., 1900: Osvrt na članak : Kako da stanemo na put šum. štetama kod kraj. im. obćinah u broju 7. Š. l.. Š.L. 11, s.596    PDF
15 Vilim Dojković, kr. žup. šumar, nadzornik u miru, 1903: Osvrt na članak: "Revizija gospodarstvenih osnova".. Š.L. 6, s.272    PDF
16 Od J. Vuka, 1907: Osvrt na šumsko industrijalne prilike.. Š.L. 6, s.221    PDF
17 , 1907: Osvrt na šumsko trgovačke prilike u g. 1906.. Š.L. 11, s.415    PDF
18 Napisao prof. Dr. A. Levaković, 1921: Osvrt na gornji članak.. Š.L. 1-3, s.5     PDF
19 , 1930: Osvrt na minulu godinu. Š.L. 1, s.1     PDF
20 , 1932: Osvrt na krizu u trgovini drvom.. Š.L. 10, s.601    PDF
21 Dr. A. Levaković, 1932: Osvrt na taj odgovor.. Š.L. 12, s.743    PDF
22 Ing. Nik. Stivičević, 1938: Osvrt na šum. skupštinu 1938,. Š.L. 12, s.649    PDF
23 Ing. M. Mujdrica, 1939: Osvrt na šumarsku Skupštinu 1939 g.. Š.L. 4-5, s.237    PDF
24 Ing. L. Loger, 1941: Osvrt na članak ing. Frančiškovića: »Savremeni problemi uredjivanja šuma u Njemačkoj«.. Š.L. 6, s.264    PDF
25 Ing. L. Loger, 1941: Osvrt na odgovor g. ing. Frančiškovića o problemima uredjivanja šuma u Njemačkoj.. Š.L. 11, s.490    PDF
26 ljetopisac, 1944: Osvrt na 1943. godinu.. Š.L. 1-2, s.27     PDF
27 Ing. V. Beltram, 1947: Osvrt na šumarstvo Slovenije. Š.L. 3, s.90     PDF
28 D. Šinžar, 1950: Osvrt na »Lovstvo i ribarstvo« ing. N. J. Popovića. Š.L. 7-8, s.335    PDF
29 J. Starčević, 1950: Osvrt na knjigu: Evidencija radnih normi ing. A. Lisulova. Š.L. 11, s.458    PDF
30 A. Horvat, 1952: Osvrt na knjigu: Strojevi pilane od prof. R. Fantoni. Š.L. 4, s.116    PDF
31 Ing. N. Prokopljević, 1952: Osvrt ma članak »Diferencijalna renta položaja u šumarstvu«. Š.L. 10-11, s.400    PDF
32 Ing. B. Pejoski, 1953: Osvrt na industrijsko smolarenje u našoj zemlji. Š.L. 3, s.136    PDF
33 Dr. M. Anić, 1953: Osvrt na ekspresne šume na Sedreniku. Š.L. 4-5, s.155    PDF
34 Dr. ing. D. Klepac, 1953: Osvrt na Sinimonsovu i Mungerovu formulu. Š.L. 12, s.509    PDF
35 Horvat ing. August, 1954: Osvrt na rezultate pošumljavanja u krškom području NR Hrvatske u periodu izvođenja petogodišnjeg plana. Š.L. 2-3, s.51     PDF
36 Šafar ing. Josip, 1955: Osvrt na desegodišnji razvitak i rad Instituta za šumanskn i lovna istraživanja NR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.532    PDF
37 Srdić ing. Dušan, 1955: Osvrt na stanje i rad na polju lovne privrede od oslobođenja pa nadalje. Š.L. 11-12, s.552    PDF
38 Ing. Rudi Meštrović, 1956: Osvrt na smolarsko savjetovanje u Beogradu. Š.L. 7-8, s.227    PDF
39 Horvat August, 1960: Osvrt na istraživanja crnog bora i njihova primjena u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.7     PDF
40 Živojinović S., 1961: Osvrt na Savjetovanje o pesticidima. Š.L. 3-4, s.159    PDF
41 Ing. August Horvat, 1961: Osvrt na tehniku pošumljavanja degradiranih krških površina sadnjom biljaka i perspektive njezinog razvoja.. Š.L. 5-6, s.192    PDF
42 Ing. I. Oštrić, 1961: Osvrt na uvođenje motornih pila u šumarstvo. Š.L. 7-8, s.279    PDF
43 D. Galić, 1962: Osvrt na neke ekonomske probleme. Š.L. 5-6, s.153    PDF
44 Drndelić M., 1962: Osvrt na završen prvi ciklus uređivanja šuma na području Bjelovarske šumsko privredne oblasti. Š.L. 8, s.270    PDF
45 Horvat A., 1965: Osvrt na melioraciju šikara u submediteranskom području krša. Š.L. 3-4, s.109    PDF
46 Šafar J., 1965: Osvrt na dvadesetgodišnji rad Instituta za šumarska istraživanja. Š.L. 11-12, s.552    PDF
47 Šafar J., 1966: Osvrt na eksploataciju, degradaciju i uzgoj posavskih hrastika. Š.L. 9-10, s.401    PDF
48 Dekanić, I., 1970: Osvrt na suradnju stručnjaka iz operative u nastavi. Š.L. 1-2, s.37     PDF
49 Čurić, R. , 1970: Osvrt na šumarstvo Norveške. Š.L. 9-10, s.355    PDF
50 A. Krstinić, 1977: Osvrt na članak J. Vasiljevića »Kalemljenje običnog oraha (Juglans regia) metodom kopulacije«. Š.L. 1-2, s.111    PDF
51 Vanjković, S., 1979: Osvrt na zaključke Savjetovanja održanih 1958. godine u Splitu i 1976. godine u Zadru.. Š.L. 1-3, s.77     PDF
52 Herman, J., 1983: Osvrt na prikaz moje knjige »Šumarska dendrologija«. Š.L. 7-8, s.387    PDF
53 Hren, V., Kovačić, Đ., Tomašević, A., 1984: Osvrt na pošumljavanje Omladinskih radnih akcija u ljetnim mjesecima na području Mediterana i Submediterana SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.341    PDF
54 Oštrić, I., 1987: Osvrt na ostvarivanje razvojnih mogućnosti prerade drvne mase spačvanskih šuma. Š.L. 10-12, s.656    PDF
55 Heski, T., 1988: Osvrt na Zakon o šumama nakon njegove primjene. Š.L. 3-4, s.159    PDF
56 , 1993: Osvrt na stručno znanstveni sastanak na Bilogori. Š.L. 3-5, s.184    PDF
57 Petrović, F., 1996: Osvrt na nepovoljan čovjekov utjecaj na nizinske šume srednje Posavine. Š.L. 5-6, s.275    PDF
58 Vukelić, M., 2000: Osvrt na obnovu prirodnih sastojina. Š.L. 3-4, s.227    PDF
59 Risović, S., 2001: Osvrt na 1. svjetsku konferenciju i izložbu. Š.L. 1-2, s.114    PDF
60 Vukelić, M., 2001: Osvrt na intenzivne kulture crnogorice u Lici. Š.L. 3-4, s.185    pdf
61 Vukelić, M., 2002: Osvrt na floristička istraživanja Velebita - Ljudevit Rossi. Š.L. 1-2, s.109    PDF
62 Vondra, V., 2004: Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon. Š.L. 7-8, s.457    PDF
63 Florijančić, T., 2004: Osvrt na djelo g. Mladana Vidovića, dipl. iur.. Š.L. 11-12, s.717    PDF
64 Medvedović, J., 2007: Osvrt na članak “Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju hrvatskim šumama”. Š.L. 9-10, s.483    PDF
65 Medvedović, J., 2007: Osvrt na članak “Tipološko istraživanje šuma slavonskoga gorja” . Š.L. 9-10, s.484    PDF
66 Milan Glavaš, 2013: Osvrt na 10. simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.645    PDF


                UNDER CONSTRUCTION