naslov: Osnove
1 Simeunović D., 1959: Osnove pravnog regulisanja odnosa u šumarstvu. Š.L. 12, s.412    PDF
2 Krajina, M., 1990: Osnove gospodarenja i njihova primjena (Stara greška i Evidencija drvne mase na panju). Š.L. 11-12, s.543    PDF
3 Ivan Mikloš, 1997: Osnove ekologije in ekologija živali. Š.L. 1-2, s.72     PDF


                UNDER CONSTRUCTION