naslov: Osnovana
1 Fukarek P., 1967: Osnovana međunar. rad. zajednica za sprečavanje šteta od poplava. Š.L. 5-6, s.261    PDF
2 Jovanović, S, 1971: Osnovana je sekcija uzgajivača šuma Zajednice Šumarskih fakulteta Jugoslavije. Š.L. 9-10, s.330    PDF
3 Ivančević, V., 2000: Osnovana meteorološka stanica u Krasnu. Š.L. 1-2, s.76     PDF


                UNDER CONSTRUCTION