naslov: Oskar
1 , 1928: Oskar Agić: Bilinstvo za šum. pomoćno osoblje. Š.L. 10-11, s.451    PDF
2 Skoko, M., 1998: Oskar Piškorić, dipl. inž. šum. (1909 -1998). Š.L. 3-4, s.200    pdf


                UNDER CONSTRUCTION