naslov: Opis
1 priredjen po dr. Jos. Chavanne., 1889: Opis šumovida Austro-Ugarske, priredjen po Jos. Chavanne. Š.L. 4, s.161    PDF
2 , 1889: Opis šumskog grmlja i drveća u Hrvatskoj i Slavoniji.. Š.L. 12, s.565    PDF
3 Piše Kolibaš, 1900: Opis šuma zemljištne zajednice „Ravnagora". (K ovogodišnjoj ekskursiji hrv.-slav. šumarskoga družtva).. Š.L. 12, s.666    PDF
4 Stjepan Šurić., 1933: Opis i osnova gospodarenja u držav. šumi "Dundo" na otoku Rabu.. Š.L. 4, s.259    PDF


                UNDER CONSTRUCTION