naslov: Opetovana
1 , 1885: Opetovana molba čitateljem „Šumarskoga lista". — Odborska sjednica. — Natječaji. — Znak vremena. — Knjižtvo. — Pripomoćna zaklada šum. družtva. — Stanje mirovinske zaklade lugara križevačke imovne obćine. — Šumske prodaje. — Prodaja šumah u području kr. podžupanije zlatarske. — Nješto o ovogodišnjoj manipulaciji sa šišaricami. — Nižji državni izpiti za lugarsko šumsko pomoćno osoblje. — Šumski požari. — Iz Križevaca. — Zagorsko lovačko družtvo. — Nesreća u službi. — Grad Zagreb i zagrebačka gora. — Organizacija državne šumarske uprave u Magjarskoj. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Šumarski zavod na politehnici u Karlsruhi. — Lov na šljuke u Hrvatskoj. — Lovna sgoda. — Divokoza u šumah šumarije otočke. — Pudareva čegrtaljka. — Još jedna o navali kurjaka u okolišju Morovića. — Hajke na vukove u Bosni. — Sa Velebita. — Takodjer šumska ošteta. — K pošumljenju Krasa. — K proizvadjanju štapova u Hrvatskoj. — Uspješno sredstvo protiva miševom. — Fabrikacija papira iz drvenine u Americi. — Divlji kesten, hrana za tovljenje. — O uplivu godišta na tjeranje izboja iz panjeva. — Nojogojstvo. — Pčele kao liek. — Najstarije šumarske novine. — Nuzgredni užitci, milost božja. — Šumarski koledar za svibanj. — † Umrli. — Imenovanja.. Š.L. 5, s.222    PDF


                UNDER CONSTRUCTION