naslov: Opet
1 , 1887: Opet jedna žrtva svoje službene dužnosti. — Ustrojstvo lugarskog i pomodnog osoblja kod državne šumske uprave u Hrvatskoj i Slavoniji. — Izrabljivanje šuma u vlastelinstvu Daruvar, Sirač i Uljanik. — Pohrana lesa. — Prvenac (Waldmeister) kao šumski nuzužitak. — Učuvanje kolaca. — Starost drveća. — Skromna molba za postignuće mjesta u nižjoj šumskoj ili gospodarstvenoj službi. — Usušenje drva. — Konserviranje drva. — Poraba treseta u Rusiji. — Hmelj. — Krajiška investicionalna zaklada. — Službeni glasovi o kanadskih šumah.. Š.L. 6, s.274    PDF
2 , 1888: Opet jedna žrtva službene dužnosti.— Statističko izvješće trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu. — Škodljivost platana. — Kratki istorijski opis razširivanja šuma u južno-ruskih stepah. — Nižji državni šumarski izpiti za obseg kr. županijske oblasti u Zagrebu. — Tvrdka sa šumskim sjemenjem Stainer i Hofmana u Wiener-Neustadtu. — Stanje mirovinske zaklade lugara gradiške imovne obćine. Š.L. 3, s.120    PDF
3 , 1922: Opet deputati. Š.L. 2, s.113    PDF
4 Ivan Tarnaj, 2012: Opet Kroje Funkcioniranje Šumarstva (OKFŠ). Š.L. 3-4, s.189    PDF


                UNDER CONSTRUCTION