naslov: Opadanje
1 , 1895: Opadanje lišća ili pogled u radionicu prirode. — Tovljenje kunića. — Cossus ligniperda. — Upliv šuma na broj pučanstva. — Obaranje stabala sa munjinom.. Š.L. 8-9, s.379    PDF
2 D. Klepac, 1969: Opadanje prirasta u našim vrijednim hrastovim šumama. Š.L. 3-4, s.85     PDF
3 Kalafadžić, Z., Kušan, V., 1989: Opadanje prirasta jele (Abies alba L.) kao posljedica novonastalih oštećenja u Gorskom kotaru. Š.L. 9-10, s.415    PDF


                UNDER CONSTRUCTION