naslov: Ogledi
1 Ing. N. Šalajev, 1938: Ogledi na pošumljavanju goleti.(ćir.). Š.L. 1, s.15     PDF
2 Vasić M., 1959: Ogledi hemiske zaštite kultura topole i vrbe od štetnog djelovanja visoke divljači. Š.L. 8-9, s.326    PDF


                UNDER CONSTRUCTION