naslov: Odziv
1 Simon Lendvai, Jurij Diaci, Dušan Roženbergar , 2020: Odziv crne johe (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na različite intenzitete selektivne prorjede: pedesetgodišnja istraživanja u sjeveroistočnoj Sloveniji. Š.L. 7-8, s.367    pdf


                UNDER CONSTRUCTION