naslov: Odvajanje
1 B. Kraljić, 1976: Odvajanje dijela dohotka, koji ovisi o izuzetno povoljnim prirodnim, tržišnim i ostalim uvjetima u šumarstvu. Š.L. 10-12, s.447    PDF
2 Kraljić, B., 1985: Odvajanje ekstradohotka (renta) i raspoređivanje zajedničkog prihoda sa stanovišta ekonomskih zakonitosti. Š.L. 7-8, s.311    PDF
3 Kraljić, B., 1986: Odvajanje dijela dohotka zbog izuzetnih pogodnosti u šumarstvu i raspoređivanje zajedničkog prihoda na biološku reprodukciju šuma nakon izlaska novog Zakona o šumama. Š.L. 1-2, s.15     PDF


                UNDER CONSTRUCTION