naslov: Odnosi
1 Kožul, K., 1975: Odnosi nivoa osobnih dohodaka u kompleksu šumarstva i industrije za preradu drva. Š.L. 4-6, s.184    PDF
2 , 1992: Odnosi se na greške u Šumarskom listu broj 10-12/91.. Š.L. 1-2, s.106    PDF


                UNDER CONSTRUCTION