naslov: Odnos
1Tomaševski S., 1959: Odnos debljinskog prirasta gorskog brijesta i bukve u gosp. jed. »Ravna Gora«. Š.L. 10-11, s.364    PDF
2Tomaševski Stanko, 1960: Odnos prirasta gorskog javora i bukve u gospodarskoj jedinici Ravna Gora. Š.L. 5-6, s.166    PDF
3Kalinić M., 1963: Odnos nekih naših vrsta drveća i sastojina prema tipovima tla. Š.L. 3-4, s.111    PDF
4Hren Vl., 1967: Odnos debljinske i visinske distribucije stabala u čistim sastojinama bukve nekih biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.192    PDF
5S. Bojanin, 1978: Odnos između utroška vremena i donje granice izrade sortimenata jelovih stabala. Š.L. 11-12, s.439    PDF
6Komlenović, N., 1994: Odnos oštećenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur, L.), te njegove prehrane. Š.L. 1-2, s.11
7Čavlović, J., Marović, T., 1997: Odnos prirašćivanja stabala jele na NPŠO "Sljeme". Š.L. 9-10, s.473
8Božić, M., Čavlović, J., 2001: Odnos dominantne visine, dimenzije sječive zrelosti i normalne drvne zalihe u prebornim sastojinama. Š.L. 1-2, s.9
9Pilaš, I., Potočić, N., 2004: Odnos unutarsezonskih varijacija prirasta debla, električnog otpora kambijalne zone i podzemne vode u sastojini hrasta lužnjaka (Q. robur L.). Š.L. 5-6, s.255
10Šajković, A., 2005: Odnos studenata šumarstva prema prirodi i resursima. Š.L. 11-12, s.583
11Krapinec, K., D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović, 2011: Odnos morfoloških osobitosti veprovih kljova i pouzdanost metoda za procjenu dobi. Š.L. 1-2, s.7
12Frković,Alojzije, 2011: Odnos Europe i šuma danas oslikan kistom i riječju umjetnika. Š.L. 5-6, s.291    PDF
13Uredništvo, 2012: ODNOS ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA. Š.L. 5-6, s.233


                UNDER CONSTRUCTION