naslov: Odlomak
1 Priobćuje Vatroslav Rački, 1884: Odlomak za povjest osnutka hrv.-slav. šumarskog družtva.. Š.L. 3, s.117    PDF
2 , 1892: Odlomak iz izviešća o stanju uprave županije zagrebačke u II. polugodištu 1881. — Žalostili odnošaji uslied haranja šuma i pašnjaka u okolici Slunjskoj. — Vojvodkinja zvjerokradica. — Doba za obaranje (sječnju) stabala. — Naslov svršenih slušatelja na c. i kr. školi za zemljotežtvo u Beču. — Novi šumarsko-geodetski universalni nastroj (instrumenat). — Barthova sadiljka.— Moda u porabi drva.. Š.L. 7, s.322    PDF
3 , 1928: Odlomak iz zapisnika odborove seje Podružnice J. Š. U. v Celju. Š.L. 8-9, s.378    PDF


                UNDER CONSTRUCTION