naslov: Odlazak
1 , 1894: Odlazak šum. nadsavjetnika viteza Fiscalia iz Bjelevode.. Š.L. 10-11, s.512    PDF
2 Uredništvo, 2012: ODLAZAK ČOVJEKA ČIJE JE UREDNIČKO PERO OSTAVILO TRAJAN I NEIZBRISIV TRAG U NAŠEM ZNANSTVENO-STRUČNOM I STALEŠKOM GLASILU. Š.L. 1-2, s.1     pdf
3 Uredništvo, 2021: Odlazak čovjeka koji je život posvetio šumi i šumarstvu. Š.L. 5-6, s.209    pdf


                UNDER CONSTRUCTION