naslov: Odgovor
1 Piše nadšumar D. Laksar, 1884: Odgovor „na njekoliko primjetbah k nacrtu osnove novog šumskog zakona.". Š.L. 3, s.135    PDF
2 ***, 1890: Odgovor na pitanje. - Izpražnjena lugarska mjesta i stipendije. Š.L. 12, s.575    PDF
3 Piše Drag. pl. Šram, 1895: Odgovor na članak g. M. Puka u br. 4. „Šum. lista" od t. g.. Š.L. 5, s.197    PDF
4 , 1895: Odgovor na pitanja u „Šum. listu" za mjesec travanj t. g. br. 4.. Š.L. 5, s.219    PDF
5 , 1896: Odgovor na pitanja u br. 11. „Šumar. lista".. Š.L. 1, s.39     PDF
6 , 1896: Odgovor na Müllerov na članak „Müllerov medjutimni prevršni sjek za gojitbu hrastika. Š.L. 2-3, s.96     PDF
7 , 1899: Odgovor na pitanja stavljena na str. 476. br. 11. i 12. „Šumarskog lista" od g. 1898.. Š.L. 3, s.151    PDF
8 , 1899: Odgovor na pitanja stavljena na str. 476. br. 11. i 12. „Šumarskog lista" od g. 1898. Š.L. 4, s.214    PDF
9 , 1899: Odgovor na pitanje stavljeno u 6. broju »Šumarskog Lista« od t. g.. Š.L. 8, s.431    PDF
10 Piše prof. I. Partaš, 1901: Odgovor na „Obzorov" članak „O našoj šumarskoj akademiji".. Š.L. 8, s.416    PDF
11 Piše Henrik Begna, 1902: Odgovor na članak „O načinu procjene goriva u našim proredama".. Š.L. 2, s.112    PDF
12 , 1902: Odgovor na pitanje priobćeno u br. 1. „Šum. lista". Š.L. 2, s.125    PDF
13 Andrija Borošić, kr. zem. šum. nadzornik, 1903: Odgovor na "Osvrt na članak: "Revisija gospodarstvenih osnova".. Š.L. 8-9, s.457    PDF
14 Piše Andrija Borošić, kr. zem. šum. nadzornik, 1904: Odgovor na pripomenke g. Dojkovića k naredbi o sastavku gospodarstvenih osnova za šume, podvrgnute osobitom javnom nadzoru.. Š.L. 5, s.253    PDF
15 V. Dojković, 1905: Odgovor na prigovore na moje pripomenke k naredbi o sastavku gosp. osnova za šume stojeće pod javnim nadzorom.. Š.L. 12, s.523    PDF
16 Napisao prof. dr Antun Levaković, 1920: Odgovor na „ispravak" mojih formula u raspravi „O zaokruživanju promjera".. Š.L. 1-3, s.7     PDF
17 Piše: nadšumarnik B. Hajek., 1920: Odgovor na „K´ članku „Moja tetivnica".. Š.L. 8, s.177    PDF
18 , 1922: Odgovor predsjedništva J. Š. U. na deklaraciju šum. inženjera iz B. H.. Š.L. 1, s.36     PDF
19 Ing. Karop Karlo (Sarajevo), 1924: Odgovor na članak : Posljedice neispravnih šum. taksa u ugovorima. Š.L. 7, s.358    PDF
20 Prof. Dr. Đ. Nenadić, 1932: Odgovor na članak g. Ing. Petrovića »Šumarska terminologija«.. Š.L. 4, s.254    PDF
21 Prof. Dr. A. Levaković, 1932: Odgovor na prednji članak.. Š.L. 5, s.308    PDF
22 LJ. V. Maletić, 1932: Odgovor prof. Dru. Levakoviću.. Š.L. 12, s.739    PDF
23 , 1934: Odgovor M. š. i r. na molbu J.Š.U. da se priznate ratne godine uzmu u obzir pri određivanju godišnjeg odmora .. Š.L. 8, s.403    PDF
24 , 1934: Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. o paušaliranju putnih troškova šumarskih službenika. Š.L. 8, s.404    PDF
25 , 1934: Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. o zastupanju privrednika šumarske struke u privrednom savjetu Male Antante. Š.L. 8, s.404    PDF
26 , 1934: Odgovor M. š. i r. na pretstavku J.Š.U. u predmetu apsolvenata bivše šumarske škole u Sarajevu. Š.L. 8, s.405    PDF
27 Ing. A. Horvat, 1953: Odgovor na članak ing. D. Afanasijeva »Naše pošumljavanje«. Š.L. 1, s.27     PDF
28 Ivan Partaš, 2018: Odgovor na Obzorov članak „O našoj šumarskoj akademiji“ Šumarski list 8/1901 s. 416–426). . Š.L. 7-8, s.451    PDF


                UNDER CONSTRUCTION