naslov: Ocjena
1Piše Mirko Puk, kr. žup, šum. nadzornik, 1900: Ocjena tetivnice g. Hajeka.. Š.L. 8, s.445    PDF
2Ing. M Pećina, 1943: Ocjena bukovine po vanjskim znakovima.. Š.L. 7-8, s.224    PDF
3Hren V., 1958: Ocjena stanja sastojina i jačina uzgojnog zahvata uz pomoć frekvencijske krivulje.. Š.L. 1-2, s.5     PDF
4Klobučar, D., 2003: Ocjena točnosti geokodiranja osnovne državne karte i digitalnog ortofota. Š.L. 9-10, s.457
5Drago BRUMEC, Črtomir ROZMAN, Marjan JANŽEKOVIČ, Jernej TURK, Štefan ČELAN, 2013: OCJENA RAZLIČITIH SCENARIJA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKE OKOLIŠNE REGULACIJE DEGRADIRANOG ZEMLJIŠTA PRIMJENOM INTEGRIRANIH SIMULACIJA I VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA – STUDIJ SLUČAJA. Š.L. 3-4, s.147


                UNDER CONSTRUCTION