naslov: Obrezivanje
1 S. Orlić, 1971: Obrezivanje grana kao mjera njege u intenzivnim kulturama običnog bora (Pinus silvestris L.). Š.L. 1-2, s.18     PDF


                UNDER CONSTRUCTION