naslov: Obrana
1 Dr. August Langhoffer, 1926: Obrana od gusjenica godine 1926.. Š.L. 2, s.138    PDF
2 Ing. S. Omanović, 1930: Obrana jelovih šuma od potkornjaka.. Š.L. 9-10, s.418    PDF
3 Jinga, 1941: Obrana šuma.. Š.L. 1, s.14     PDF


                UNDER CONSTRUCTION