naslov: Ob
1 ???, 1880: Ob uzgoju šuma guljevača.. Š.L. 1, s.14     PDF
2 , 1886: Ob udobnosti lugarske službe u Banovini. — Opet ubijen lugar. — Navala na lugara. — Izkaz šumskih kvarova i njihova novčana vriednost u šumah slunjske imovne obćine za vrieme od početka godine 1883. do konca 1885. — Šumski požari. — Šumski prekršaji u području kr. podžupanije požežke.. Š.L. 7, s.328    pdf


                UNDER CONSTRUCTION