naslov: Novom
1 , 1885: Novom godinom pristupivši članovi. Š.L. 1, s.52     PDF
2 , 1885: Novom godinom pristupivši članovi. Š.L. 2, s.100    PDF
3 , 1886: Novom godinom pristupili u družtvo.. Š.L. 1, s.47     PDF
4 , 1886: Novom godinom pristupili društvu. — Potvrda. — Stanje družtvene blagajne.. Š.L. 4, s.190    PDF
5 , 1887: Novom godinom pristupili družtvu. — Potvrda. — Stanje družtvene blagajne. — Objava glede hrv. šumarskog koledara za god. 1888. — Dopisnica uredničtva.. Š.L. 4, s.183    PDF
6 , 1887: Novom godinom pristupili družtvu. — Izpravak tiskarske pogrieške. — Dopisnica uredničtva.. Š.L. 6, s.280    PDF


                UNDER CONSTRUCTION