naslov: Novije
1 Napisao Julijo Sztehlo društveni nadmjernik, preveo Dragutin Polaček, kr. šumarski savjetnik, 1915: Novije šumarske visokogradnje u Bosni i Hercegovini.. Š.L. 3-4, s.84     PDF
2 Kišpatić, J., 1982: Novije šumski-fitopaitološke pojave u SR Njemačkoj . .. Š.L. 4-5, s.161    PDF
3 Vukelić, J., Baričević, D., 2002: Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439    pdf


                UNDER CONSTRUCTION