naslov: Novija
1 Dr. Ugrenović, 1922: Novija literatura o „iskorištanju šuma". Š.L. 1, s.21     PDF
2 Ing. Marinović, 1924: Novija Čehoslovačka stručna književnost. Š.L. 2, s.81     PDF
3 Ing. Marinović, 1924: Novija poljska stručna književnost. Š.L. 2, s.82     PDF
4 Ing. Marinović, 1924: Novija stručna djela na njemačkom jeziku. Š.L. 3, s.141    PDF


                UNDER CONSTRUCTION