naslov: Novi
1 , 1881: Novi cienik za drvo i koru. — Lov na medvjedku sa pet medvedića. — Njegova Visost kraljević Rudolfo o jastrebu. — Šumarska željeznica za Slavoniju. — Dobra dražba šume. — Shodna naredba. — Hajka na vukove. — Izvoz hrastovih duga sa hrvatskih postaja u Trst. — Šumski proizvodi Bosne i Hercegovine. — Vuk u Zagrebu. — Austrijski šumarski kongress za god. 1881. — Nešto o lovu u našoj Krajini. — Dobavljanje sadjenica iz primorskih središnjih biljevišta. — Novinstvo prema hrvatskom šumarstvu. — Obrtnička škola za drvo-rezbarstvo, pletarstvo i tokarstvo. — Družtveni računi. — Odlikovanja. — Družtvene viesti. — Promjene u šumarskom osoblju. — Izpravak. Š.L. 2, s.94     PDF
2 , 1883: Novi lovni zakon za magjarsku.. Š.L. 4, s.162    PDF
3 Razpravlja Gjuro Koča, nadšumar, 1885: Novi zakon o umirovljenju državnih činovnika i zakon o imovnih obćina.. Š.L. 11, s.434    PDF
4 , 1886: Novi zakon za kraš u Istri. — Nova naredba glede držanja koza.. Š.L. 2, s.92     PDF
5 , 1887: Novi članovi družtva. — Potvrda. — Stanje blagajne.. Š.L. 1, s.48     PDF
6 , 1887: Novi utemeljiteljni član šumarskoga družtva.. Š.L. 6, s.272    PDF
7 , 1888: Novi članovi šumarskoga družtva. — Sjednica upravljajućega odbora. — Družtvene diplome.. Š.L. 3, s.118    PDF
8 , 1892: Novi strukovni lovački list. — II. Glavna skupština družtva za gojenje lova i ribarstva. — Razjašnjenja radi. — Lovske prilike u vlastelinstvu Kutjevo god. 1891. — Lovački doživljaji i neprilike kod lovnje.. Š.L. 4, s.186    PDF
9 , 1898: Novi družtveni članovi. Š.L. 2, s.83     PDF
10 Piše V. Fuksa, 1900: Novi neprijatelj javora (Phyllotoma aceris Kltb.).. Š.L. 3, s.177    PDF
11 , 1900: Novi veliki vrbik za uzgoj košaračkih vrba. — Novo industrijalno poduzeće u Slavoniji. Druga izložba rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Ornitoložka centrala. — Reorganizacija tehničke srednje škole u Sarajevu. — Visoko priznanje. — Molba i uputa za popunjenje zbirke ptica narodnoga zooložkoga muzeja.. Š.L. 5, s.322    PDF
12 Piše S. S. Belamarić, kr. kot šumar I. razr., 1901: Novi njemački carinski cienik, sa šumarskog gledišta.. Š.L. 9-10, s.499    PDF
13 Piše .ć., 1901: Novi njemački carinski cienik na uvoz drva.. Š.L. 11, s.517    PDF
14 , 1902: Novi naputak za omedjašenje, izmjeru i uredjenje gospodarenja u austrijskih državnih i zakladnih šumah.. Š.L. 8, s.465    PDF
15 , 1904: Novi član utemeljitelj. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva obdžavane na 27. kolovoza 1903.. Š.L. 1, s.43     PDF
16 , 1904: Novi član utemeljitelj.. Š.L. 4, s.207    PDF
17 , 1906: Novi predstojnik šumarskoga odsjeka k. z. v.. Š.L. 4, s.121    PDF
18 Od A. pl. Kaysera, 1906: Novi automatički mjerački stroj.. Š.L. 8-9, s.290    PDF
19 , 1908: Novi članovi.. Š.L. 2, s.73     PDF
20 , 1908: Novi članovi u godini 1908. — Izvješte o redovitoj XXXII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, koja je obdržavana 4. listopada 1908. u Zagrebu. — Zapisnik XXXII. glavne skupštine hrv.-slav, šumarskog družtva. — Zapisnik sjednice upravljajućega odbora Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, obdržavane 3. listopada 1908.. Š.L. 11-12, s.447    PDF
21 , 1909: Novi naučni i ispitni red za slušače šumarstva u kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu.. Š.L. 7, s.265    PDF
22 , 1916: Novi članovi. — Dar. — Novi utemeljitelj hrv.-slav. šumarskog društva.. Š.L. 5-6, s.187    PDF
23 , 1916: Novi utemeljitelj hrv.-slav. šumarskog društva. — Resz-Koritić pristupio pripomoćnoj zakladi hrv.-slav. šumarskog društva. — Skupština hrv.-slav. šum. društva.. Š.L. 7-8, s.243    PDF
24 , 1918: Novi utemeljitelji. — Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv. slavonskog šumarskog društva.. Š.L. 7-8, s.188    PDF
25 , 1919: Novi ministar za šumarstvo i rudarstvo. — Povratili se iz šumarske službe u Ugarskoj. — Šumarsko osoblje kod kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu. — Umro. Š.L. 3-4, s.116    PDF
26 , 1919: Novi ministar za šume i rude. - Imenovanja. — Premještenja. — Iz bos. herc. šumarske službe. — Umrli. Š.L. 7-8, s.245    PDF
27 , 1920: Novi ministar šuma i rudnika. — Imenovanja. — Premještenja. — Prvi profesori na gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta SHS. u Zagrebu. — Umirovljenje. Š.L. 1-3, s.25     PDF
28 , 1920: Novi profesori u gospodarsko šumarskom fakultetu zagrebačkog sveučilišta. — Imenovanje u statusu uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji. — Imenovanje u statusu zemaljskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Imenovanje u statusu šumarsko-računarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Imenovanje u statusu činovnika krajiških imovnih općina u Hrvatskoj i Slavoniji. — Imenovanja kod uprave državnih šuma u Bačkoj. — Premještenje. Š.L. 4-6, s.113    PDF
29 , 1922: Novi lovski zakon. Š.L. 2, s.95     PDF
30 , 1922: Novi lovski zakon u Rumunjskoj. Š.L. 2, s.96     PDF
31 Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Novi porezni zakon. Š.L. 10, s.679    PDF
32 , 1923: Novi šumarski zakon. Š.L. 1, s.51     PDF
33 J. Hajde, 1923: Novi izum stroja za obaranje stabala. Š.L. 10, s.606    PDF
34 Ugrenović, 1925: Novi Zakon o šumama.. Š.L. 5, s.326    PDF
35 J. Jušteršič., 1931: Novi zakon o šumama. Osvrt na V. deo.. Š.L. 1, s.22     PDF
36 Dr. A. Ugrenović, 1931: Novi francuski udžbenik o uređivanju šuma od Pardé-a (Traité praetique d´ aménagement des forets).. Š.L. 2, s.77     PDF
37 Ing. Z. Turkalj, 1933: Novi zakon o lovu.. Š.L. 9, s.544    PDF
38 , 1934: Novi članovi Kereškenjijeve zaklade. Š.L. 2, s.68     PDF
39 , 1936: Novi zakon o slatkovodnom ribarstvu. Š.L. 2-4, s.192    PDF
40 M. Drnić, 1938: Novi zakon o slatkovodnom ribarstvu.. Š.L. 1, s.27     PDF
41 Dr. V. Koudelka, 1938: Novi načini iskorišćavanja drveta kemijskim i biokemijskim putem.. Š.L. 6, s.305    PDF
42 Ante Premužić, 1939: Novi doktor šumarstva: Ing. M. Anić.. Š.L. 6, s.321    PDF
43 , 1940: Novi doktori šumarstva Ilija Mihajlov i ing. Milenko Plavšić promovirani 23. XII. 1939.. Š.L. 1, s.49     PDF
44 (p), 1944: Novi proizvodi iz celuloze drveta,. Š.L. 1-2, s.32     PDF
45 Dr. I. Horvat, 1947: Novi sistem premiranja u SSSR. Š.L. 12, s.395    PDF
46 Ing. M. Brinar, 1948: Novi opšti zakon o šumama daje našem šumskom gospodarstvu nova načela i određuje našem šumarstvu napredan razvojni pravac. Š.L. 1, s.5     PDF
47 I. Horvat, 1951: Novi američki propisi za sušenje drveta. Š.L. 11, s.383    PDF
48 ing. M. Androić, 1951: Novi štetnik na borovima u Hrv. Primorju i Istri (Pityogenes trepanatus Noerdl.). Š.L. 12, s.398    PDF
49 Ing I. Soljanik, 1952: Novi ručni prašač. Š.L. 7, s.240    PDF
50 Androić dr. Milan, 1955: Novi aspekti biološke borbe protiv štetnih insekata. Š.L. 11-12, s.635    PDF
51 Dr. P. Fukarek, 1957: Novi podaci o poljskom jasenu (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 1-2, s.30     PDF
52 Androić M., 1958: Novi predsjednik i članovi predsjedništva Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije. Š.L. 7-9, s.301    PDF
53 Androić M., 1958: Novi počasni član Saveza Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije. Š.L. 7-9, s.301    PDF
54 Dr Slavko Komar, 1961: Novi zakon o šumama. Š.L. 5-6, s.169    PDF
55 Knežević Đ., 1961: Novi Zeland. Š.L. 5-6, s.236    PDF
56 M. Vidaković, 1962: Novi prilog oplemenjivanju ariša. Š.L. 1-2, s.47     PDF
57 Bunjevčević Z., 1964: Novi pogledi na problem gospodarenja šumama.. Š.L. 11-12, s.489    PDF
58 Vidaković, M., 1972: Novi pogledi na pošumljavanje degradiranog krša. Š.L. 11-12, s.426    PDF
59 Komlenović, N., Pezdirc, N., 1975: Novi aparat za određivanje biogenih elemenata — atomsko-absorpcioni spektrometar. Š.L. 1-3, s.64     PDF
60 T. Krnjak, 1977: Novi Zakon o šumama SR Hrvatske i tekst Zakona. Š.L. 5-7, s.223    PDF
61 N. Zekić , 1978: Novi arboricid »KRENITE«. Š.L. 4-5, s.131    PDF
62 , 1978: Novi magistri s područja iskorišćivanja šuma (T. Heski i G. Petrović). Š.L. 11-12, s.561    PDF
63 Ziani, P., 1986: Novi aspekti problema uzgoja divljih koza. Š.L. 1-2, s.45     PDF
64 Stojković, M., 1990: Novi tip protupožarnih grablji. Š.L. 11-12, s.546    PDF
65 Medvedović, J., 1992: Novi mjerni instrument TERMOGRAF JMT-90 za mikroklimatska istraživanja u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.41     PDF
66 Frković, A., 2000: Novi hrvatski nacionalni prvaci u rogovima jelena i divokoze. Š.L. 5-6, s.324    PDF
67 Čavlović, J., 2000: Novi program gospodarenja za g. j. “Belevine” (2000-2009). Š.L. 7-8, s.450    PDF
68 Ballian, D., 2005: Novi prilog poznavanju obične jele (Abies alba Mill.) s Biokova. Š.L. 1-2, s.63     pdf
69 Milan PERNEK, 2018: NOVI NAČIN OBRAČUNA KRITIČNOG BROJA JAJNIH LEGALA GUBARA (Lymantria dispar L.) U SVRHU BOLJE PROGNOZE POPULACIJE  . Š.L. 1-2, s.59     pdf
70 Davorin Kajba, 2018: NOVI DOKTORI ZNANOSTI – NEW DOSTORS OF SCENCE: DR. SC. IVAN ANDRIĆ. Š.L. 3-4, s.213    PDF
71 Ebubekir Gündogdu, 2018: Novi lokalitet pridolaska tvora (Mustela putorius L.) u šumskim područjima sjevernoistočne Turske. Š.L. 7-8, s.387    pdf


                UNDER CONSTRUCTION