naslov: Nov
1 , 1884: Nov zakon o neposrednom porezu u kr. Srbiji i poljska privreda.. Š.L. 5, s.255    PDF
2 Saobćuje kr. šumar J. Kozarac., 1885: Nov pravac gospodarenja u državnih hrasticih Spessarta.. Š.L. 3, s.107    PDF


                UNDER CONSTRUCTION