naslov: Normativna
1 , 1899: Normativna naredba kr. hrv.-slav.-dalrn. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 17. studenoga 1898. br. 41.996. ex 1897. glede umirovljenja lugara kod krajiških imovnih obćina. — Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade od 4. siečnja 1899. br. 446. ex 1899- glede prijavljivanja upravitelja šumsko-gospodarstvenih ureda imovnih obćina kad polaze na službena putovanja, odnosno kad se sa istih putovanja vrate, upravljena na zamjenike vladinih povjerenika za pojedine imovne obćine u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini.. Š.L. 2, s.86     PDF


                UNDER CONSTRUCTION