naslov: Njekoliko
1 , 1887: Njekoliko rieči o ribolovu u Srbiji.. Š.L. 1, s.31     PDF
2 , 1887: Njekoliko rieči o ribolovu u Srbiji. Š.L. 2, s.77     PDF
3 Piše M. pl. B., 1888: Njekoliko crtica iz »hrvatske Riviere«.. Š.L. 11, s.478    PDF
4 , 1888: Njekoliko rieči o šumarenju u mojemu kraju. Piše Š—r. kot. šumar. Š.L. 11, s.486    PDF
5 , 1889: Njekoliko rieči o kraškoj branjevini "Lukovo-Gubitnik" u području obćine Hreljin, ter o pogibelji, koja joj prieti. Š.L. 9-10, s.422    PDF
6 , 1891: Njekoliko crtica iz prakse.. Š.L. 8, s.352    PDF
7 Piše B. Hajek ml., 1899: Njekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šumah krajiških imovnih obćina.. Š.L. 6, s.305    PDF
8 , 1899: Njekoliko rieči o §§. 26. i 27. zakona od 25./4. 1894., te §. 12. zakona od 26./3. 1894. — Lugarski izpiti .. Š.L. 8, s.428    PDF
9 Piše Z. Turkalj, 1912: Njekoliko o imenima šumskih predjela.. Š.L. 11, s.449    PDF
10 napisao kr. ug. šum. inžinir Šandor Bartha, preveo D. Polaček, kr. šum. savj., 1914: Njekoliko riječi o izpravnom izračunavanju cijene na panju.. Š.L. 10-11, s.431    PDF
11 napisao kr. ug. šum. inžinir Šandor Bartha, preveo dozvolom D. Polaček, kr. šum. savj., 1914: Njekoliko riječi o izpravnom izračunavanju cijene na panju.. Š.L. 10-11, s.431    PDF


                UNDER CONSTRUCTION