naslov: Njegovo
1 , 1881: Njegovo Veličanstvo doći će na lov u Hrvatsku. — Šumarsko pitanje opet na hrv. saboru. — Drvena palača. — Madjarsko šumarsko družtvo. — Sjednica upravljajućega odbora hrv. šumarskoga družtva. — Šumarstvo u Rusiji. — Vele da će— ali kad će? — Lovina u Štajerskoj g. 1880. — Nauka o Čuvanju šuma. — Riedak slučaj u prirodi. — Organizacija vrhovne šumarske oblasti u Madjarskoj. — Konačni izpiti na šum. učilištu u Križevcih. — Gospodarsko i šumarsko knjigovodstvo. — Šumarska zbirka na kr. šum. učilištu u Križevcih. — Hrvatsko novinstvo i šumarski list. — Trošnja divjači u Englezkoj. — Sa glavne skupštine u Zagorju. — Gospodi članovom hrv. slav. šumarskog družtva na znanje i ravnanje. — Novi hrvatski šumarski list. — Trajnost željezničkih šlipera. — Lovski odnošaji u gradiškom okružju. — Šumarski državni izpiti. — Drž. dobro Kutjevo se kupuje. — Glavna skupština madjarskog šumarskog družtva. — Izviešće o kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. Novo djelo o Krasu. — Družtvene viesti. — Dopisnica uredničtva. Š.L. 5, s.254    PDF
2 , 1921: Njegovo Veličanstvo Kralj Petar I.. Š.L. 7-9, s.148    PDF
3 , 1921: Njegovo Veličanstvo Kralj Aleksandar I.. Š.L. 7-9, s.148    PDF
4 , 1934: Njegovo Veličanstvo kralj Petar II.. Š.L. 11, s.540    PDF


                UNDER CONSTRUCTION