naslov: Nejednaki
1 , 1889: Nejednaki pisar (Bostrychus dispar). — Bagude kao neprijatelji češera kod češernjaka (Coniferae). — Zaključni račun mirovinske zaklade činovnika imovnih obćina za godinu 1888. — Sjevero-američki hrastovi. — Krajiška investicionalna zaklada — Nagradjen lugar. — Ubijen vlastelinski podšumar. — Poučno putovanje slušatelja gospod. šumar. učilišta u Križevcih. — Vuk ubijen u selu. — Živice od trnovke ili gledičije. — Tehnička srednja škola u Sarajevu. — Izkaz o šumskih odštetah, zaostalih na dugu koncem 1888. godine kod I banske imovne obćine u Glini. — Izkaz o šumskih odštetah, stojećih na dugu koncem 1888. godine, koje odštete su po nadležnih mjestnih sudovih dosudjene I. banskoj obćini u Glini.. Š.L. 6, s.274    PDF


                UNDER CONSTRUCTION