naslov: Nedjelni
1 , 1894: Nedjelni lovci u Češkoj. — Gojenje kunićah. — Ubijen vuk. — Kako pobijam lisice. — O padavici lovačkih pasah. — Oblik i smještaj ptičjih jaja u gniezdih. — Nješto o lovu u karlovačkom kotaru. — Šumska grahorica. — Izkapanje jazavacah u Križevcih (g. prof. P.) — Uspjeh lova na šljuke u D. Miholjcu s proljeća 1894. — Nj. ces. i kr. Visost Nadvojvoda Franjo Ferdinand u Opeki. Š.L. 5, s.222    PDF


                UNDER CONSTRUCTION