naslov: Nauka
1 , 1894: Nauka o lovstvu. — Uvoz divljačine u Prancezku u godinah 1892. i 1893. — Trgovina s divljačinom i krznom u području senjske trg.-obrt. komore u god. 1893. — Sadimo lipe. — Gojenje kunića. — Sačuvanje suhih drva od vlage i gnjiloće. — Jeli dobro, da sadimo voćke pokraj šume? — Bagremovo sjeme. — Kako se najuspješnije vrbe sade. — Što sve biti može iz jednoga stabla za jedan dan. — Zlostavili lugara. — Trajnost drva. — Postupak kod sušenja drva po H. C. Zappertu. Š.L. 12, s.545    PDF
2 Ing. Turkalj, 1923: Nauka o lovu na šumarskom fakultetu. Š.L. 6, s.370    PDF
3 Ing. J. Balen, 1923: Nauka o lovu na šumarskom fakultetu. Š.L. 7, s.441    PDF
4 Ing. J. Zubović, 1932: Nauka o šumskoj privredi,. Š.L. 5, s.290    PDF
5 S. Ošmjanski, 1933: Nauka o tipovima šuma s obzirom na mogućnost primene u Jugoslaviji.. Š.L. 11, s.625    PDF
6 Ziani ing. P., 1955: Nauka o biljnim zajednicama — osnova savremenog šumarstva. Š.L. 11-12, s.422    PDF
7 Piškorić, O., 1989: Nauka za luxke ciuvare u Illirii. Š.L. 1-2, s.55     PDF


                UNDER CONSTRUCTION