naslov: Naputak
1 , 1885: Naputak za c. kr. lugare u Austriji.. Š.L. 2, s.62     PDF
2 , 1892: Naputak o sastavku gospodarskih osnova, koji valja sa kraljevinu Ugarsku.. Š.L. 4, s.146    PDF
3 Kružić, T., 2001: Naputak za odgovornu uporabu FSC zaštitnoga znaka (FSC LOGO-a). Š.L. 3-4, s.197    pdf


                UNDER CONSTRUCTION